Sobre mi/Sobre mí/About Me


[CAT]

Manobre audiovisual, creador apassionat i amant del cinema, porto vinculat a tot el que te a veure amb aixo des de fa molts anys, la meva particular contribució al setè art i la creació audiovisual va des de els meus treballs com a realitzador de curtmetratges i videoclips passant per els diferents mitjans de comunicació on col·laboro fent de critic cinematogràfic, sense oblidar les aportacions puntuals que he fet com a realitzador d'anuncis publicitaris o direcció teatral.
Els treballs de David Conill han participat en Festivals nacionals i internacionals tant prestigiosos com el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, el Julius de Vic, el Notodofilmfest de Canal+, els festivals independents de Nova York i Los Angeles, el Optica Festival de vídeo art, el Festival de curtmetratges de Manlleu, el de Roda de Berà, el Fescurts de Torelló o el Festival gai i lèsbic de Paris, entre molts d'altres.

[ESP]

Albañil audiovisual, creador apasionado y amante del cine, llevo vinculado a todo lo que tiene que ver con esto desde hace muchos años, mi particular contribución al séptimo arte y la creación audiovisual desde mis trabajos como realizador de cortometrajes y videoclips pasando por los diferentes medios de comunicación donde colaboro haciendo de crítico cinematográfico, sin olvidar las aportaciones puntuales que he hecho como realizador de anuncios publicitarios o dirección teatral.
Los trabajos de David Conill han participado en Festivales nacionales e internacionales tan prestigiosos como el Festival de Cine Fantástico de Sitges, el Julius de Vic, el Notodofilmfest de Canal +, los festivales independientes de Nueva York y Los Ángeles, el Optica Festival de video arte, el Festival de cortometrajes de Manlleu, el de Roda de Bará, el Fescurts de Torelló o el Festival gay y lésbico de Paris, entre muchos otros.

[ENG]

Laborer audiovisual creative and passionate lover of film, I linked to everything you do with it for many years, my particular contribution to cinema and audiovisual creation was from my work as a producer of short films and videos through different media where I work doing film critic, not to mention the specific contributions that I made as a director of commercials and theatrical direction.
The work of David Conill have participated in national and international festivals as prestigious as the Festival of Fantastic Film in Sitges, the Julius Vic, the Notodofilmfest Canal +, festivals independent New York and Los Angeles, Optica Festival of video art Manlleu Shorts Festival, the conference Bera, the Fescurts Torelló or gay and lesbian festival in Paris, among many others.