Sobre mi/Sobre mí/About Me


[CAT]

Manobre audiovisual, creador apassionat i amant del cinema, porto vinculat a tot el que te a veure amb aixo des de fa molts anys, la meva particular contribució al setè art i la creació audiovisual va des de els meus treballs com a realitzador de curtmetratges i videoclips passant per els diferents mitjans de comunicació on col·laboro fent de critic cinematogràfic, sense oblidar les aportacions puntuals que he fet com a realitzador d'anuncis publicitaris o direcció teatral.
Els treballs de David Conill han participat en Festivals nacionals i internacionals.

[ESP]

Albañil audiovisual, creador apasionado y amante del cine, llevo vinculado a todo lo que tiene que ver con esto desde hace muchos años, mi particular contribución al séptimo arte y la creación audiovisual desde mis trabajos como realizador de cortometrajes y videoclips pasando por los diferentes medios de comunicación donde colaboro haciendo de crítico cinematográfico, sin olvidar las aportaciones puntuales que he hecho como realizador de anuncios publicitarios o dirección teatral.
Los trabajos de David Conill han participado en Festivales nacionales e internacionales.

[ENG]

Laborer audiovisual creative and passionate lover of film, I linked to everything you do with it for many years, my particular contribution to cinema and audiovisual creation was from my work as a producer of short films and videos through different media where I work doing film critic, not to mention the specific contributions that I made as a director of commercials and theatrical direction.
The work of David Conill have participated in national and international festivals.