Resum Documental - Sentx100 Santa Caterina

Direcció: David Conill.
Reseum del documental que recull els diferents treballs relacionats amb el projecte Sentx100 a l'escola Santa Caterina de Vic. (c) 2018.
+ info: www.sentx100.net.