Rodamons - Familia Rock

Direcció: David Conill i Christina Scheper. Grup: Rodamons del disc Mama. Equip tècnic: Marc Pujol. Producció: Picap. (c)2008.