Salem - Furia Letal

Direcció: David Conill. Grup: Salem del disc Andares de victoria. Actors: Pep Miràs i Susanna Millan. Producció: Nuri Vigué. (c)2006.