CAPÍTOL 12 – EL NARCOLÈPTIC

Reprodueix vídeo

Un curiós personatge fa anar de bòlit en Hansi i en Popescu perquè es dorm a tot arreu. Un inefable equívoc, fa que es generi una situació d’alt voltatge que requerirà una solució d’emergència molt poc convencional.

Actor convidat: Pepo Blasco.